Kategoriler

Sıfat Grupları - Adjective groups ( Orta )

Sıfatları altı grupta inceleyebiliriz: işaret sıfatları, dağıtıcı sıfatlar, miktar bildiren sıfatlar, iyelik sıfatları, soru sıfatları, niteleme sıfatları

02/10/2010 17:33:43

Aşağıdaki boşlukları dağıtıcı sıfatlardan (every, each, neither, either, both) uygun olanıyla doldurunuz. (Fill in the blanks with appropriate distributive adjective: "every, each, neither, either, both")


01/21/2010 19:04:59

 quantity adjectives used with mass (uncountable) nouns : quantity adjectives used with both count and mass nouns : We have few papers, it won't be enough to cover all the books. (Çok az kağıdımız var, bütün kitapları kaplayama yetmeyecek.) I have a few pairs of shoes. I don't need a new one. (Bir kaç çift ayakkabım var. Yenisine ihtiyacım yok.) She will be off for several days; she got flu. (Birk


01/21/2010 17:38:23

İşaret sıfatları "bu" ve "o" diye bahsettiğimiz isimlerle beraber kullanılır. Tekil isimlerle beraber İşaret Sıfatları: (this-that-these-those):  This site is new. (Bu site yenidir.) This coat isn't mine. (Bu mont benim değil.) I didn't understand this question. (Bu soruyu anlamadım.) These exercises are easy. (Bu alıştırmalar kolay.) I will plant these flowers to my garden. (Bu çiçekleri bahçeme


01/21/2010 17:37:00

Bu konuyla ilgili alıştırmayı çözmek için : Aşağıdaki örneklerden hangisine "each", hangisine "every" daha uygun? Seçiniz.     Each - Her bir Every - Her Either - Her ikisinden biri, her, her iki Neither - İkisinden hiçbiri, hiçbir each - every Exercise Each worker has his/her responsibilities. (Her bir çalışanın kendi sorumlulukları vardır.) Each child should read that book. (Her çocuğun o kitabı