İsmin Ön Sözcükleri - Some, Any, No - Determiners - Some, Any, No

08/03/2010 11:27:01

"some, any, no" isimlerden önce kullanılan belirleyici sözcüklerdendir. Tam olarak miktarı söylemeye gerek olmadığında ya da miktar bilinmediğinde kullanılırlar.

some

"Bazı, biraz" anlamlarına gelir. Olumlu cümlerde isimden önce kullanılır.

 
Some people are very kind. (Bazı insanlar çok nazik.)
 
Some books are really boring. (Bazı kitaplar gerçekten sıkıcı.)

Bazen de hiçbir artı anlam eklemez.

 
I have some friends here. (Burada arkadaşlarım var.)
 
I have some work. (İşlerim var.)

Rica ve ikram sorularında da "some" kullanılır.

 
May I have some water please? (Biraz su alabilir miyim lütfen?)
 
Would you like some tea? (Çay alır mıydınız?)

any

Olumsuz ve soru cümlelerinde "any" kullanılır. "Hiç" anlamına gelir.

 
I haven't got any money. (Hiç param yok.)
 
Is there any empty seats? (Boş yer var mı?)

Olumlu cümlede "herhangi bir" anlamı verir.

 
You can take any bus. (Herhangi bir otobüse binebilirsin.)

no

Olumlu cümlelere gelir, anlamı olumsuz yapar.

 
There is no place to sit. (Oturacak yer yok.)
 
There were no people around. (Etrafta hiç kimse yoktu.)

Exercise - Alıştırma

1. There is ......... water left.
 • any
 • no
 • not some
 
2. Could you please give me ......... time?
 • some
 • any
 • no
 
3. She needs ......... coins. Do you have .........?
 • any / some
 • some / any
 • some / no
 
4. My car may stop because there is ......... gasoline.
 • any
 • some
 • no
 
5. Is there ......... questions?
 • any
 • no
 • some
 

3 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz