Kategoriler

İngilizce İsim - Nouns ( Orta )

Bu başlık altında İngilizce'de isimlerin kullanımıyla ilgili aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Article (a, an, the) kullanımı, sayılabilen/sayılamayan isimler (countable/uncountable nouns), nicelik sözcükleri (quantifiers), iyelik (possessive) ve İngilizce'de tekil, çoğul kullanımıyla (plural-singular) iligili detaylı açıklama bulabilirsiniz.

03/09/2012 14:22:23

isimlerde karşılaştırma, "as...as" alıştırmalarını burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 11:57:10

İsimlerde karşılaştırmayla ilgili alıştırmayı çözün.


02/03/2010 22:11:11

İngilizce'de bazı isimler nesnenin tekilini ifade etseler bile çoğul kullanılırlar. Bu kelimeler de her zaman çoğul kullanılır. Dikkatinizi çektiyse hepsi iki parçadan oluşuyor, "Pair of" kullanımı There are a pair of scissors on the desk. (Masanın üstünde BİR makas var.) 


02/03/2010 21:55:18

Neither doctors .... Neither doctor .... Neither of my sisters .... Neither of my sister .... örnekleri için hem çoğul hem tekil fiil kulllanılabilir ama iki şeyden bahsettiğimiz için "neither doctor..." ya da "neither of my sister..." olarak tekil isim almaz. Neither of my sisters are doctors. Neither of my sisters is doctor. Yukarıdaki örnekte tekil ya da çoğul fiil kullanılabilir ama "neither"


01/30/2010 04:15:03

              Aşağıda gördüğünüz isimlerde kullanılan ön sözcüklerle ilgili alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşlukları "much, many, a lot of, any, a few / few, a little / little, how many / how much" 


01/21/2010 13:50:55

İsimlerin az, çok, birkaç vb. şekillerde miktarlarını belirtmek için kullanldığımız nicelik sözcüklerini göreceğiz bu bölümde. Sadece sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanılanların yanısıra hem sayılan hem de sayılamayan isimlerde kullanılan nicelik sözcükleri de vardır. QUANTIFIERS -NİCELİK SÖZCÜKLERİ/BELİRLEYİCİLER I- Öncelikle sayılabilen ve sayılamayan isim ayrımı olmadan kullanılan ni


01/21/2010 13:47:06

önsözcüğünün daha önce bahsi geçen, dinleyiciye ya da okuyucuya daha önceden tanıtılmış bilgiler için kullanıldığını söylemiştik.