Kategoriler

İngilizce İsim - Nouns

Bu başlık altında İngilizce'de isimlerin kullanımıyla ilgili aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Article (a, an, the) kullanımı, sayılabilen/sayılamayan isimler (countable/uncountable nouns), nicelik sözcükleri (quantifiers), iyelik (possessive) ve İngilizce'de tekil, çoğul kullanımıyla (plural-singular) iligili detaylı açıklama bulabilirsiniz.

01/30/2010 04:15:03

              Aşağıda gördüğünüz isimlerde kullanılan ön sözcüklerle ilgili alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşlukları "much, many, a lot of, any, a few / few, a little / little, how many / how much" 


01/21/2010 14:06:13

ÖN SÖZCÜKLER (ARTICLES) A-AN-THE İsimlerin başına belirli olup olmamalarına bağlı olarak bazı önsözcükler getiririz. Bahsettiğimiz tekil,sayılabilen ve somut olan isim için herhangi bir ifadesini düşünüyorsak, bu isimle beraber A -AN A ve An önsözcükleri birşeyden genel olarak bahsettiğimizde kullanılır. Söylenişi sessiz harfle başlayan isimlerden önce herhangi bir şemsiyeye ihtiyacım var. THE The


01/21/2010 13:50:55

İsimlerin az, çok, birkaç vb. şekillerde miktarlarını belirtmek için kullanldığımız nicelik sözcüklerini göreceğiz bu bölümde. Sadece sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanılanların yanısıra hem sayılan hem de sayılamayan isimlerde kullanılan nicelik sözcükleri de vardır. QUANTIFIERS -NİCELİK SÖZCÜKLERİ/BELİRLEYİCİLER I- Öncelikle sayılabilen ve sayılamayan isim ayrımı olmadan kullanılan ni


01/21/2010 13:47:06

önsözcüğünün daha önce bahsi geçen, dinleyiciye ya da okuyucuya daha önceden tanıtılmış bilgiler için kullanıldığını söylemiştik.