Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

02/17/2011 22:00:36

Fiillere sorulan "nasıl?" sorusuna cevap veren sözcükler durum zarflarıdır.


12/16/2010 15:15:49

İngilizce'de his ve düşünce fiilleri durum bildirdikleri için "-ing" eki almadan kullanılırlar.


11/08/2010 16:44:51

Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazın. Cevaplardki cümlelerde noktalama işaretleri kullanmayınız.                     


11/08/2010 16:11:34

               Boşlukları "can't have ... , could have..., may have ... , must have ... , needn't have ... , shouldn't have ..." yardımcı fiillerinden uygun olanıyla ve parantez içindeki fiiin uygun haliyle boşlukları doldurunuz. 


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.) 


10/18/2010 14:26:29

Boşluklara aşağıdaki cümleleri aktarma cümleleri şeklinde yazın.


10/17/2010 00:00:00

Sıfatlar isimleri niteleyen, özelliklerini anlatan kelimelerdir. Sıfat cümlecikleri ise aynı görevi bir cümleciğin üstlendiği yapılardır.


10/15/2010 18:01:31

İnglizce'de "gidelim", "yapalım" gibi ifadeleri veren yapı "let's"dir. Teklif ve önerilerde kullanılır.