Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

03/08/2012 13:55:33

Let's cümleleri ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 12:56:04

"Sahiplik" ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 12:26:18

"is" ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/07/2012 17:51:03

Although, though, even though / despite, inspite of bağlaçlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/07/2012 17:44:08

soru kelimelerinden whose ve which ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/07/2012 16:56:31

Sıralı bağlaçlarla ilgili alıştırmayı çözün.


03/04/2012 09:14:28

Sayı sıfatlarıyla ilgili alıştırma. Boşluklara doğru olan kelimeyi yazınız


03/02/2012 14:31:45

Türkçe'de var/yok olarak ifade ettiğimiz cümleleri have-has yardımcı fiillerini kullanarak yapıyoruz.