Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar ( Basit )

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

04/04/2011 14:37:00

Ülke isimlerinin kısaltmalarını buradan öğrenebilirsiniz.


03/24/2012 18:18:00

Gelecek zaman anlamı veren "will" ve "going to" yardımcı fiilleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


03/24/2012 17:32:00

İngilizce'de "-yordu" ekinin verdiği anlamı iki ayrı yapıyla ifade edebiliyoruz, bu konuyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/14/2012 14:53:48

İhtimal anlatan yardımcı fiillerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/11/2012 12:35:46

Rica, ikram ve izin sorularıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:02:54

yardımcı fiiller testini burada çözebilirsiniz


03/08/2012 17:23:46

Birisi, bir yer, bir şey, hiçkimse, hiçbir yer, hiçbir şey anlamlarına gelen bu zamirlerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 16:52:56

"şimdiki zaman"la ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/08/2012 15:44:49

Zaman zarfları ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.