Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar ( İleri )

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir tipi olan (it-clefts) ile ilgili dersi okumak için tıklayın.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "what" soru kelimesiyle yapılan "What-clefts" cümleleridir.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "all" kelimesiyle yapılan "all-clefts" cümleleridir. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir.


11/08/2010 16:11:34

               Boşlukları "can't have ... , could have..., may have ... , must have ... , needn't have ... , shouldn't have ..." yardımcı fiillerinden uygun olanıyla ve parantez içindeki fiiin uygun haliyle boşlukları doldurunuz. 


02/18/2010 16:19:23

Example: Question: He was very tired. So he slept early. Answer: He was so tired that he slept early.


02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.) 


02/10/2010 19:42:48

             Fill in the blanks with English of the sentences. Be careful about the indefinite pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. Belgisiz zamirlere dikkat!) 


02/06/2010 17:36:29

1. Görevlerde, gerekliliklerde-must'dan daha zayıf bir ifade, tavsiyelerde (duty, necessity-weaker than must), advice  Should'un Kullanımı -meli, -malı