Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

03/09/2012 13:44:44

"zarflarda karşılaştırma" ile ilgili alıştırmaları burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 13:22:43

"was-were" ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/09/2012 12:31:53

After ve When ile ilgili alıştırmaları burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 11:57:10

İsimlerde karşılaştırmayla ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 10:26:31

Sıfat ve zarf arasındaki farkı anlamak ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


03/09/2012 09:43:37

at - in - on edatlarının zaman sözcükleriyle kullanımıyla ilgili alıştırma.


03/09/2012 09:41:56

gelecek zaman "will" yapısı ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 19:53:19

Geçmiş zaman ve geniş zaman cümleleriyle ilgili alıştırmayı çözün.