Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

03/08/2012 19:30:23

at, in, on edatlarının yer sözcükleriyle kullanımıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:53:30

Belgisiz zamirlerin farklı kullanımlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:50:54

should yardımcı fiili ile aalıştırmaları burada çözebilirsiniz


03/08/2012 18:31:12

sıklık zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 18:02:54

yardımcı fiiller testini burada çözebilirsiniz


03/08/2012 17:23:46

Birisi, bir yer, bir şey, hiçkimse, hiçbir yer, hiçbir şey anlamlarına gelen bu zamirlerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 16:52:56

"şimdiki zaman"la ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/08/2012 15:44:49

Zaman zarfları ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/08/2012 14:46:59

belgisiz zamirlerden "somebody, something ve somewhere" ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.