Kategoriler

İngilizce Dilbilgisi - Grammar

İngilizce gramer konularını anlaşılır bir uslüpla ve Türkçe anlattığımız bu bölümde sade bir anlatımla İngilizce gramer konularıyla ilgili çok çeşitli ve akılda kalıcı örnekleri bulacaksınız.

03/01/2012 15:57:11

(There is - are - was - were) var/yok alıştırması.


03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


03/01/2012 11:19:30

İngilizce'de tekil ve çoğul isimleri çalışın


02/28/2012 09:23:01

Kelimelerin başına "a" ya da "an" sözcüklerinden uygun olanı yazın.