Kategoriler

İngilizce' de Zamanlar - Tenses ( Orta )

İngilizce' de toplam 13 tane zaman vardır. Biz bu bölümde geniş zaman olarak 1, şimdiki zaman olarak 2, gelecek zaman olarak 4 ve geçmiş zaman olarak 6 ayrı yani toplam 13 konu öğreneceğiz.

04/04/2012 00:00:00

İngilizce'de şimdiki zamanı nasıl ifade edebildiğinizi ölçen alıştırma.


03/24/2012 18:18:00

Gelecek zaman anlamı veren "will" ve "going to" yardımcı fiilleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


03/24/2012 17:32:00

İngilizce'de "-yordu" ekinin verdiği anlamı iki ayrı yapıyla ifade edebiliyoruz, bu konuyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 09:41:56

gelecek zaman "will" yapısı ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 19:53:19

Geçmiş zaman ve geniş zaman cümleleriyle ilgili alıştırmayı çözün.