İngilizce Kelime - Vocabulary

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

07/15/2010 11:49:05

-able / -ible soneki fiillere eklenerek "-abilir" anlamlı sıfatlara dönüştürür. Pasif anlam verir.


07/09/2010 18:34:40

Farkında bile olmadan, Türkçe karşılıkları olduğu halde günlük hayatta sıkça kullandığımız, dilimizin yozlaşmasına sebep olan kelimelerden sadece birkaçı. Türkçesi Olan Yabancı Kelimeler 


07/03/2010 17:33:52

Kelimeleri hatırlamak için üstlerine tıklayabilirsiniz.


06/15/2010 13:22:54

= return a phone call geri aramak, (telefonla) geri dönmek = cancel iptal etmek = visit for a short period of time birisine uğramak    call someone back call somehing off call on someone  Execise 


06/05/2010 00:00:00

Basit seviye: moon, forever, mind, shine, even Orta seviye: already, bet, find out, refuse, confuse İleri seviye: disguise, overwrought, inexcusable, shenanigans, crook                


05/29/2010 10:53:31

Basit seviye: laugh, adventure, come on, bite, buddy Orta seviye:work out, bond, seriously, blame, mutual İleri seviye: plenty, limerick, count one's blessings, look up to, his/her heart is in the right pace                


05/23/2010 23:51:52

Basit seviye: add, spring, design, eager, headquarters Orta seviye: show up, damn, atrium, remind, crush İleri seviye: scrap, task force, blueprint, oversee, contemplation                


05/15/2010 10:10:21

Basit seviye: accidentally, recognize, take away, swear, arrive Orta seviye: in charge of, sort of, consider, commit, get to know İleri seviye: controversial, incapable, affiliaiton, indispensable, inevitable