İngilizce Kelime - Vocabulary

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

01/26/2010 14:15:53

look:  observe: (formal) to watch carefully the way something happens or the way someone does something, especially in order to learn more about it = watch  gaze: to look at someone or something for a long time, giving it all your attention, often without realizing you are doing so = stare  glance: to quickly look at someone or something  scan: to look at something carefully, with the eyes or wit


01/26/2010 14:04:23

anlaşma: Deal, agreement, convention, settlement, arrangement, bargain, accord, understanding, pact, alliance , compact , concord , covenant . deal: an agreement or arrangement, especially in business or politics, that helps both sides involved make / do a deal. srike/cut a deal= make a deal close/clinch a deal= successfully complete a deal get a good deal(on something)= buy something at a good pr


01/22/2010 19:16:59

Used to geçmişteki alışkanlıklarımız için kullanılır. Söylenmese de bu yapıda eskiden ifadesini hissederiz. Olumsuz cümle veya soru cümlesi yapmak için Be used to alışkanlıklarımızdan bahsetmek için kullanılır. Bu yapıyı takiben fiil kullanmak istersek fiillerimiz Get used to alışmak anlamında kullanılır. Bütün sıfatları fiil yapmamızı sağlayan get used to: alışkın yapısını da fiile çevirir bu say


01/22/2010 19:07:58

Oldukça: quite, rather, fairly, pretty Quite: a/an'den önce kullanılabilir. Rather: a/an'den önce de sonra da kullanılabilir. Fairly: ortalamadan fazla ama çok değil. Pretty: quite ama konuşma diline daha yakın - oldukça ama aşırı değil pretty much/well almost (neredeyse) Anlamları benzer olduğu için çoğu zaman birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Ama anlamda ufak değişiklikler olur. sorusun