İngilizce Kelime - Vocabulary ( Test )

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

04/27/2011 00:00:00

Sahte arkadaşlarla ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/14/2011 18:36:30

Yeniden, tekrar anlamları veren "re-" önekini çalışarak kelime dağarcığınızı geliştirin.


02/23/2011 17:20:50

Look at the table and choose the correct word.


12/16/2010 09:59:51

Koyu harflerle yazılmış İngilizce kelimelerin eş anlamlılarını seçiniz. (Choose synonym of the words written in bold.)


10/25/2010 00:00:00

-less eki "-sız, -siz" anlamı veren kelimeler türetir, "anlamsız, zararsız" gibi sıfatlar yapar. , , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/22/2010 13:23:35

İngilizce'de "-ful" eki "dikkatli, zararlı" gibi anlamlara gelen sıfatlar türetir. , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/08/2010 15:57:46

Complete the provebs with appropriate word or words according to the situation above them. (Yukarısında açıklanan duruma göre atasözlerini tamamlayınız. [tek kelime veya birkaç kelimeyle]) 


10/06/2010 00:00:00

           Choose the opposite of the highlighted verbs. (Kalın yazılmış fiillerin zıttını seçiniz.) 


10/05/2010 14:46:08

           Choose the opposite of the highlighted verbs. (Kalın yazılmış fiillerin zıttını seçiniz.) 


10/03/2010 00:00:00

Aşağıda koyu ve altı çizili yazılmış kelimelerin anlamlarını metin içerisinden tahmin ederek soruları yanıtlayınız.