İngilizce Kelime - Vocabulary ( Basit )

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

02/14/2011 11:40:06

"sorry" sözcüğünün farklı kullanımları ve örnekleri


10/27/2010 00:00:00

"do" fiilinin Türkçe'si "yapmak"tır. Günlük işleri yapmak için 'do' kullanılır. Ama Türkçe'de yapmak olarak söylediğimiz her şeyi karşılamaz, İngilizce'de diğer çok kullanılan fiiller gibi kalıplaşmış belli başlı ifadelerle kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanlar: Examples - Örnekler


08/19/2010 17:21:59

               Aşağıdaki cümlelerde anlama göre boşluğa uygun deyimsel fiilleri seçin. 


07/09/2010 18:34:40

Farkında bile olmadan, Türkçe karşılıkları olduğu halde günlük hayatta sıkça kullandığımız, dilimizin yozlaşmasına sebep olan kelimelerden sadece birkaçı. Türkçesi Olan Yabancı Kelimeler 


04/15/2010 17:38:49

turtle - bull - parrot - chicken - spider - snake - penguin - dog - elephant - crow            Exercise - Animals / Alıştırma - Hayvanlar 


04/14/2010 11:04:49

Jobs - Meslekler 


04/10/2010 20:46:47

Animals - Hayvanlar 


03/31/2010 13:36:35

İngilizce hastalığı fade etmek için kullanılan kelimeler llnesses