İngilizce Kelime - Vocabulary

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

12/16/2010 09:59:51

Koyu harflerle yazılmış İngilizce kelimelerin eş anlamlılarını seçiniz. (Choose synonym of the words written in bold.)


11/04/2010 11:33:43

Örnekler - Examples 


11/02/2010 16:49:43

"get" almak, kazanmak anlamlarında kullanıldığında cümlede asıl fiil konumunda yalnızdır. Yukarıdaki kullanılışlarından başka "get"in en çok kullanıldığı yerlerden biri de sıfatları fiil yaparken kullanılmasıdır. Örn: wet: ıslak; get wet: ıslanmak / drunk: sarhoş; get drunk: sarhoş olmak / tired: yorgun ; get tired: yorulmak Örnekler - Examples 


10/29/2010 00:00:00

yüzleşmek, kötü bir olayı kabullenmek, sıkıntıya katlanmak = to be apples and oranges alakasız iki şeyi karşılaştırmak, yanlış mukayese etmek rekabet dünyası çözecek çok problem, yapacak çok iş olması, başedebileceğinden fazla yük suçu başkasına atmak, kendi sorumluluğunu başkasına yüklemek patronun her dediğine evet diyen, dalkavuk bite the bullet compare apples to/and oranges dog-eat-dog world h


10/27/2010 12:06:57

ağlayacak bir omuz her bakımdan anlaşmak, aynı fikirde olmak gerginliği gidermek, havayı yumuşatmak iyi ve kötü zamanda iyi gün arkadaşı çok iyi geçinmek, birbirini çok sevmek, aralarından su sızmamak üzerine düşeni yapmak, gruptaki diğerleri kadar çok çalışmak a shoulder to cry on see eye to eye clear the air though thick and thin fair-weather friend get on like a house on fire pull your weight 


10/27/2010 00:00:00

"do" fiilinin Türkçe'si "yapmak"tır. Günlük işleri yapmak için 'do' kullanılır. Ama Türkçe'de yapmak olarak söylediğimiz her şeyi karşılamaz, İngilizce'de diğer çok kullanılan fiiller gibi kalıplaşmış belli başlı ifadelerle kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanlar: Examples - Örnekler