İngilizce Kelime - Vocabulary

Kelime bölümünde İngilizce kelime dağarcığınızı (vocabulary) ilginç ve eğlenceli aktiviteler ve yöntemlerle geliştirebilir, ifade gücünüzü daha etkili hale getirebilirsiniz.

10/26/2010 17:25:29

İngilizce'de "-ness" eki Tükçe'deki -lık, -lik ekine benzer. Sıfatlardan isim yapar: hastalık, kabalık, sessizlik, yalnızlık... Aşağıda anlamları verilmiş kelimelerden on tanesini uygun boşluklara yerleştiriniz. , , ,           


10/26/2010 16:01:41

= to get money in return to your work yapılan iş karşılığı para kazanmak = to get something useful or necessary, whether or not you deserve it olumlu bir şey elde etmek, kazanmak = to obtain, buy or earn something elde etmek, satın almak ya da para kazanmak = to achieve first position and/or get a prize in a competition or competitive situation yarışmayı kazanmak, başkalarıyla yarışılan bir şeyi k


10/26/2010 12:36:44

"take" sözcüğü de İngilizce'de günlük dilde konuşma ve yazmada çok sık kullanılan kelimelerdendir. "almak" anlamına gelir ama bazı kelimelerle deyimsel bir anlam oluşturmuştur. Türkçe'de bazılarını farklı kullandığımız bu ifadelerden en sık kullanabileceklerimiz: Fotoğraf çekmek, not almak, sorumluluk almak... Örnekler - Examples 


10/26/2010 11:20:45

to discover something by chance, or to meet someone by chance rastlamak, denk gelmek, şans eseri karşılaşmak to visit someone at their house uğramak, ziyaret etmek to get something, especially something unusual elde etmek (özellikle tuhaf bir şey), bulmak if information comes out, people learn about it, especially after it has been kept secret ortaya çıkmak (sır, gizli kalması gereken bir bilgi) t


10/25/2010 15:53:11

to recognize and understand the difference between two or more things or people = farketmek, ayırt etmek Examples I can't get a driving licence, because I'm colorblind. I can't distinguish red and green. (Ehliyet alamam çünkü renk körüyüm. Kırmızıyla yeşili ayırt edemiyorum.) He was very old and unable to distinguish between his children any more. (Çok yaşlıydı ve çocuklarını birbirinden ayıramıyo


10/25/2010 00:00:00

-less eki "-sız, -siz" anlamı veren kelimeler türetir, "anlamsız, zararsız" gibi sıfatlar yapar. , , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/22/2010 13:23:35

İngilizce'de "-ful" eki "dikkatli, zararlı" gibi anlamlara gelen sıfatlar türetir. , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.)