Son Yayınlanan İngilizce Testler


10/15/2010 11:05:38

Aşağıdaki soru cümlelerinin İngilizce'lerini boşluklara yazınız. Cümle sonlarında noktalama işareti kullanmayınız.


10/13/2010 16:56:23

Boşlukları parantez içindeki fiillerin uygun şekliyle doldurunuz.


10/13/2010 12:56:29

          Fill in the blanks with comperative form of the adjectives in the brackets. Use as ... as. (Boşlukları doldurmak için parantez içindeki sıfatları kullanın. as ... as (kadar) yapısıyla uygun şekilde doldurun.) 


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise 


10/12/2010 12:06:13

İyelik bildiren sözcükler Türkçe'de de sıklıkla kullandığımız sözcüklerdir. Dilde pratiklik sağlar. Çok yaygın kullanılır ve temel konulardan biridir. Kişilerin doğrudan adını söylemek yerine bu sözcükleri kullanırız. Arkasından isim alanlara iyelik sıfatı denir. Biz aynı anlamı isimlerin arkasına eklediğimiz eklerle verirken, İngilizce'de ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bunlar:                   


10/11/2010 15:04:39

Eklenti soruları bizim kendi yorumumuzu söyleyip onay için kullandığımız sorulardır. Türkçe'de "değil mi?", "tamam mı?" ifadeleriyle yaparız.


10/11/2010 11:41:50

Keşke cümleleri pişmanlık ve hayallerimizi anlattığımız cümlelerdir.