Son Yayınlanan İngilizce Testler


12/16/2010 09:59:51

Koyu harflerle yazılmış İngilizce kelimelerin eş anlamlılarını seçiniz. (Choose synonym of the words written in bold.)


12/07/2010 00:00:00

Put the words into the spaces.            competitive, relative, vertical, intelligent, fundamental, customisable, unique, extensive, individual, flexible 


12/06/2010 00:00:00

Put the words into the spaces, use plural where necessarry.  interval, fluctuation, footnote, inflation, currency, consensus, income, capability, ratio, client           


12/02/2010 00:00:00

Put the words into the spaces in correct forms.  use, associate, cover, contain, examine, position, dedicate, create, consolidate, come up with           


11/08/2010 16:44:51

Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazın. Cevaplardki cümlelerde noktalama işaretleri kullanmayınız.                     


10/25/2010 00:00:00

-less eki "-sız, -siz" anlamı veren kelimeler türetir, "anlamsız, zararsız" gibi sıfatlar yapar. , , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/22/2010 13:23:35

İngilizce'de "-ful" eki "dikkatli, zararlı" gibi anlamlara gelen sıfatlar türetir. , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.) 


10/18/2010 14:26:29

Boşluklara aşağıdaki cümleleri aktarma cümleleri şeklinde yazın.