Son Yayınlanan İngilizce Testler


01/30/2010 04:15:03

              Aşağıda gördüğünüz isimlerde kullanılan ön sözcüklerle ilgili alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşlukları "much, many, a lot of, any, a few / few, a little / little, how many / how much" 


01/30/2010 04:02:24

Aşağıdaki alıştırmalarda bazı cümleler var. Bu cümlelerin yanında parantez içinde kelimeler var. Yapmanız gereken bu cümleleri yanlarındaki kelimelerle ifade etmek.