Son Yayınlanan Basit Seviye Dersler


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise 


10/12/2010 12:06:13

İyelik bildiren sözcükler Türkçe'de de sıklıkla kullandığımız sözcüklerdir. Dilde pratiklik sağlar. Çok yaygın kullanılır ve temel konulardan biridir. Kişilerin doğrudan adını söylemek yerine bu sözcükleri kullanırız. Arkasından isim alanlara iyelik sıfatı denir. Biz aynı anlamı isimlerin arkasına eklediğimiz eklerle verirken, İngilizce'de ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bunlar:                   


10/11/2010 15:04:39

Eklenti soruları bizim kendi yorumumuzu söyleyip onay için kullandığımız sorulardır. Türkçe'de "değil mi?", "tamam mı?" ifadeleriyle yaparız.


10/11/2010 11:41:50

Keşke cümleleri pişmanlık ve hayallerimizi anlattığımız cümlelerdir.


10/01/2010 15:57:50

İngilizce'de, Türkçe'de olmayan sayılabilen / sayılamayan isim ayrımı vardır. Miktarını belirtebildiğimiz (biraz, az, çok ... ) ama tam olarak kaç tane olduğunu söyleyemediğimiz isimler vardır.


09/29/2010 15:08:55

Türkçe'de "var / yok" la biten cümleler, İngilizce'de "there is / there are" kullanılarak yapılır. Bu cümlelerin öznesi yoktur. Kime ait olduğu belli değildir. Türkçe'yle tek farkı is-are yardımcı fiilinin bahsedilen nesneye göre değişmesidir.


09/29/2010 14:01:27

"Nerede, ne" ve "nasıl" sorularına cevap veren cümleler İngilizce'de "am, is, are" yardımcı fiilleriyle yapılır.                Alıştırma