Son Yayınlanan Basit Seviye Dersler


08/03/2010 12:48:56

Boşlukları "How many?" ya da "How much?" sorularından uygun olanıyla doldurun. (Sayılan ve sayılamayan isimlere dikkat! )                


08/03/2010 11:27:01

"some, any, no" isimlerden önce kullanılan belirleyici sözcüklerdendir. Tam olarak miktarı söylemeye gerek olmadığında ya da miktar bilinmediğinde kullanılırlar. "Bazı, biraz" anlamlarına gelir. Olumlu cümlerde isimden önce kullanılır. Bazen de hiçbir artı anlam eklemez. Rica ve ikram sorularında da "some" kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde "any" kullanılır. "Hiç" anlamına gelir. Olumlu cüml


08/02/2010 18:15:15

a few, a little, many, much, a lot of; how many, how much


08/02/2010 18:08:27

Boşlukları anlama göre "a few / a little, few / little, a lot of, much / many, too many / too much, how many / how much" miktar bildiren ifadelerden uygun olanıyla doldurun.                


08/02/2010 00:00:00

The WTA Istanbul Cup will be a success The tournament, the first round of which starts on Monday, has Speaking about the sixth edition of the hard-court tournament, Ayda Uluç, the "She was always our first option because we were thinking, 'If we are bringing a player, why not bring the best?'' she said at the head office of the TTF in the Karaköy neighborhood of Istanbul. "We were Despite the disa


07/28/2010 16:42:48

"Whose' soru kelimesi aitlik sorar. Kendisinden sonra mutlaka bir isim alır. 1. It's Ali's. 2. It's mine. 3. Your phone is ringing. 4. My car is broken. 5. Stephenie Meyer's book. 6. He is my kid. 7. Kerim's. Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           Exercise 1. Whose book is this? (Bu kimin kitabı?) 2. Whose car is this? (Bu kimin arabası?) 3. Whose cell phone is ringing? (