Son Yayınlanan Basit Seviye Dersler


10/27/2010 00:00:00

"do" fiilinin Türkçe'si "yapmak"tır. Günlük işleri yapmak için 'do' kullanılır. Ama Türkçe'de yapmak olarak söylediğimiz her şeyi karşılamaz, İngilizce'de diğer çok kullanılan fiiller gibi kalıplaşmış belli başlı ifadelerle kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanlar: Examples - Örnekler


10/25/2010 00:00:00

A nine-year-old boy has signed a contract with one of the world's best soccer teams. Rhain davis's grandfather sent Mancester United a DVD which His family has moved from Australia to England so that Rhain can play at the team's academy. British newspapers are  


10/15/2010 18:01:31

İnglizce'de "gidelim", "yapalım" gibi ifadeleri veren yapı "let's"dir. Teklif ve önerilerde kullanılır.


10/15/2010 11:05:38

Aşağıdaki soru cümlelerinin İngilizce'lerini boşluklara yazınız. Cümle sonlarında noktalama işareti kullanmayınız.


10/13/2010 16:56:23

Boşlukları parantez içindeki fiillerin uygun şekliyle doldurunuz.


10/13/2010 12:56:29

          Fill in the blanks with comperative form of the adjectives in the brackets. Use as ... as. (Boşlukları doldurmak için parantez içindeki sıfatları kullanın. as ... as (kadar) yapısıyla uygun şekilde doldurun.) 


10/13/2010 00:00:00

The Hungarian Website BEOL has reported that a The stork was making a However, some Power has now been The stork,