Son Yayınlanan Basit Seviye Dersler


01/21/2010 14:06:13

ÖN SÖZCÜKLER (ARTICLES) A-AN-THE İsimlerin başına belirli olup olmamalarına bağlı olarak bazı önsözcükler getiririz. Bahsettiğimiz tekil,sayılabilen ve somut olan isim için herhangi bir ifadesini düşünüyorsak, bu isimle beraber A -AN A ve An önsözcükleri birşeyden genel olarak bahsettiğimizde kullanılır. Söylenişi sessiz harfle başlayan isimlerden önce herhangi bir şemsiyeye ihtiyacım var. THE The