Son Yayınlanan Basit Seviye Dersler


03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


03/01/2012 11:19:30

İngilizce'de tekil ve çoğul isimleri çalışın


02/28/2012 09:23:01

Kelimelerin başına "a" ya da "an" sözcüklerinden uygun olanı yazın.


05/03/2011 16:52:00

a açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama açıklama çıklama