Son Yayınlanan Orta Seviye Dersler


03/07/2012 16:56:31

Sıralı bağlaçlarla ilgili alıştırmayı çözün.


05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


05/01/2011 00:00:00

Durum zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


04/27/2011 00:00:00

Sahte arkadaşlarla ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar


04/26/2011 00:15:00

Hızlı, çabuk anlamına gelen ve çok sık kullanılan bu sıfatların anlam farkını görün.


04/21/2011 09:38:00

correct - right - true arasındaki farklar ve örnekler


04/18/2011 13:34:00

Fukushima 50 ile ilgili bu haberi dinleyin ve soruları cevaplayın.