Dinleme Örnekleri - Listening Samples

Örnek dinleme kayıtları

04/18/2011 13:34:00

Fukushima 50 ile ilgili bu haberi dinleyin ve soruları cevaplayın.


02/21/2011 14:18:53

Çin'deki sosyal sorunlar aslında sadece orada yaşanan değil bütün dünyanın gelişen ve değişen değerleriyle yaşanılan sorunlar.


04/05/2011 16:33:00

Toefl okuma bölümüyle ilgili tavsiyeler


10/21/2010 00:00:00

gather: toplamak moss: yosun influence: etki several: birkaç release: (albüm, kitap) yayınlamak, piyasaya sürmek influential: etkileyici avoid: kaçınmak, sakınmak  Is there any similar expression to "a rolling stone gathers no moss" in Turkish? Is there any other Turkish expression that has big influence on Turkish music?    Vocabulary Listen and read Questions Think