Dinleme Örnekleri - Listening Samples

Örnek dinleme kayıtları

04/18/2011 13:34:00

Fukushima 50 ile ilgili bu haberi dinleyin ve soruları cevaplayın.


02/21/2011 14:18:53

Çin'deki sosyal sorunlar aslında sadece orada yaşanan değil bütün dünyanın gelişen ve değişen değerleriyle yaşanılan sorunlar.


02/15/2011 10:01:48

Desperate Housewifes dizisinin bir bölümünden alınan videoyu izleyin ve soruları cevaplayın.


12/16/2010 14:04:04

"V for Vendetta" filminden alınan sahneyi izleryin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. (Watch the scene from the movie "V for Vendetta" and answer the questions below.)


12/13/2010 11:57:53

Before listening the news about daydreaming, try to answer the questions.  1. What do you think is "daydreaming"? 2. Why do you think people daydream? 3. Is daydreaming usual for all people? 4. Do only unhappy people daydream? 5. How many hours a day do you daydream? Listen here:  Listen and write the missing words.  moods, another, waking, unhappy, actually, sign, hours, during least, present, ac


10/21/2010 00:00:00

gather: toplamak moss: yosun influence: etki several: birkaç release: (albüm, kitap) yayınlamak, piyasaya sürmek influential: etkileyici avoid: kaçınmak, sakınmak  Is there any similar expression to "a rolling stone gathers no moss" in Turkish? Is there any other Turkish expression that has big influence on Turkish music?    Vocabulary Listen and read Questions Think