Son Yayınlanan Orta Seviye Dersler


03/08/2011 12:45:00

Kadınlar günüyle ilgili bazı bilgileri ve bu günün neden kutlandığını öğrenin.


03/07/2011 10:02:11

"What you read in the headline is what I said to myself two mornings ago, on the new "wave" of Ergenekon arrests, involving almost a dozen journalists."


03/04/2011 18:01:48

"The more..., the more..." kalıbı iki olgunun birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği durumları (biri değiştiğinde diğerinin de değiştiğini) ifade etmek için kullanılır. Türkçedeki "ne kadar... ,o kadar..." yapısına karşılık gelir.


02/23/2011 18:22:09

Eylemin kim tarafından yapıldığını, nerede yapıldığını, ne zaman, nasıl yapıldığını,...vb. soru yoluyla belirten zarflardır. Soru zarfları yüklemlerin anlamlarını soru yoluyla etkilerler. İngilizcede belli başlı soru zarfları şunlardır: " What, how, when, where, why"


02/23/2011 17:15:14

Facebook Her Gün 1 İngilizce Kelime sayfamızda sizlerin de katkısıyla oluşturduğumuz yaygın kullanılan deyimler, anlamları ve örnek cümleler.


02/22/2011 18:19:02

Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler. Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız. How? How big...? How important...? gibi sorulara cevap verir.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.


02/20/2011 00:09:29

Eylemin zamanını bildirir. Genellikle sonda yer alırlar. Zamanı vurgulamak istediğimizde başta da yer alırlar. Zaman zarfları fiile sorulan "When?" sorusuna cevap verir.