Son Yayınlanan Orta Seviye Dersler


01/21/2010 13:50:55

İsimlerin az, çok, birkaç vb. şekillerde miktarlarını belirtmek için kullanldığımız nicelik sözcüklerini göreceğiz bu bölümde. Sadece sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanılanların yanısıra hem sayılan hem de sayılamayan isimlerde kullanılan nicelik sözcükleri de vardır. QUANTIFIERS -NİCELİK SÖZCÜKLERİ/BELİRLEYİCİLER I- Öncelikle sayılabilen ve sayılamayan isim ayrımı olmadan kullanılan ni


01/21/2010 13:47:06

önsözcüğünün daha önce bahsi geçen, dinleyiciye ya da okuyucuya daha önceden tanıtılmış bilgiler için kullanıldığını söylemiştik.