Son Yayınlanan Orta Seviye Dersler


04/04/2012 00:00:00

İngilizce'de şimdiki zamanı nasıl ifade edebildiğinizi ölçen alıştırma.


03/28/2012 14:47:00

Önerme ve rica cümlelerini buradan çalışabilirsiniz


03/24/2012 18:18:00

Gelecek zaman anlamı veren "will" ve "going to" yardımcı fiilleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


03/24/2012 17:32:00

İngilizce'de "-yordu" ekinin verdiği anlamı iki ayrı yapıyla ifade edebiliyoruz, bu konuyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/30/2011 15:04:00

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda İngilizce sorununu çözmek için 40000 yabancı öğretmen almayı çözüm olarak öne sürüyor.


04/27/2011 00:00:00

Sahte arkadaşlarla ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/11/2012 12:35:46

Rica, ikram ve izin sorularıyla ilgili alıştırmayı çözün.