Son Yayınlanan Orta Seviye Dersler


03/09/2012 11:57:10

İsimlerde karşılaştırmayla ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 10:26:31

Sıfat ve zarf arasındaki farkı anlamak ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


03/09/2012 09:43:37

at - in - on edatlarının zaman sözcükleriyle kullanımıyla ilgili alıştırma.


03/09/2012 09:41:56

gelecek zaman "will" yapısı ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 19:53:19

Geçmiş zaman ve geniş zaman cümleleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 19:30:23

at, in, on edatlarının yer sözcükleriyle kullanımıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:53:30

Belgisiz zamirlerin farklı kullanımlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:31:12

sıklık zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/07/2012 17:51:03

Although, though, even though / despite, inspite of bağlaçlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.