Metin İçerisinde - Intext ( İleri )

Metnin bütününden kelimelerin anlamını çıkarma, bu tekniği geliştirerek kelime öğrenmeyi kalıcı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz

03/14/2011 18:36:30

Yeniden, tekrar anlamları veren "re-" önekini çalışarak kelime dağarcığınızı geliştirin.


10/26/2010 17:25:29

İngilizce'de "-ness" eki Tükçe'deki -lık, -lik ekine benzer. Sıfatlardan isim yapar: hastalık, kabalık, sessizlik, yalnızlık... Aşağıda anlamları verilmiş kelimelerden on tanesini uygun boşluklara yerleştiriniz. , , ,           


10/25/2010 00:00:00

-less eki "-sız, -siz" anlamı veren kelimeler türetir, "anlamsız, zararsız" gibi sıfatlar yapar. , , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.) 


10/22/2010 13:23:35

İngilizce'de "-ful" eki "dikkatli, zararlı" gibi anlamlara gelen sıfatlar türetir. , ,                Fill in the blanks with the adjectives given. (Aşağıdaki boşluklara anlamları verilen sıfatlardan uygun olanıyla doldurun.)