En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler - The most common words

En çok kullanılan kelimeleri çalışarak zaman kazanın.

01/28/2010 14:19:15

Adjectives - Sıfatlar Adverbs - Zarflar Conjunctions - Bağlaçlar  Determiners - Belirleyiciler  Infinitive Marker - Mastar Belirteci  Interjections - Ünlemler Modals - Kip Belirteci  Prepositions - Edatlar  Pronouns - Zamirler Verbs - Fiiller  Nouns - İsimler En Yaygın Kullanılan Kelimeler - Mostly Used Words: