En çok kullanılan 100 fiil - The most commonly used verbs in English, French, Spanish

08/17/2010 11:28:29
Turkish English Spanish French
kabul etmek accept aceptar accepter
izin vermek allow permitir/dejar permettre
sormak ask preguntar demander
inanmak believe creer croire
ödünç almak borrow prestar prêter
kırmak break romper casser
getirmek bring traer apporter/emmener
satın almak buy comprar acheter
-ebilmek can/be able poder pouvoir
iptal etmek cancel cancelar annuler
değiştirmek change cambiar changer
temizlemek clean limpiar laver
taramak (saç) comb peinar peigner
şikayet etmek complain quejarse se plaindre
öksürmek cough toser tousser
saymak count contar couper
kesmek cut cortar couper
dans etmek dance bailar danser
çizmek draw dibujar dessiner
içmek drink beber boire
sürmek (araç) drive conducir conduire
yemek eat comer manger
açıklamak explain explicar expliquer
düşmek fall caerse tomber
doldurmak fill llenar remplir
bulmak find encontrar trouver
bitirmek finish terminar terminer
uymal fit caber contenir
tamir etmek fix reparar réparer
uçmak fly volar voler
unutmak forget olvidar oublier
vermek give dar donner
gitmek go ir aller
sahip olmak have tener avoir
duymak hear oir écouter
incitmek hurt dañar, herir faire du mal/blesser
bilmek know saber/conocer savoir/connaître
öğrenmek learn aprender apprendre
bırakmak, ayrılmak leave salir/marcharse sortir/partir
dinlemek listen escuchar écouter
yaşamak live vivir vivre
bakmak look mirar regarder
kaybetmek lose perder perdre
yapmak make/do hacer faire
ihtiyacı olmak need necesitar avoir besoin
açmak open abrir ouvrir
kapamak close/shut cerrar fermer
düzenlemek /organize etmek organize organizar organiser
ödemek pay pagar payer
oynamak play jugar jouer
koymak put poner poser
yağmak rain llover pleuvoir
okumak read leer lire
cevap vermek reply responder répondre
koşmak run correr courir
söylemek say decir dire
görmek see ver voir
satmak sell vender vendre
göndermek send enviar envoyer
imzalamak sign firmar signer
söylemek (şarkı) sing cantar chanter
oturmak sit sentarse s'asseoir
uyumak sleep dormir dormir
sigara içmek smoke fumar fumer
konuşmak speak hablar parler
hecelemek spell deletrear épeler
harcamak spend gastar dépenser
ayakta durmak stand ponerse de pie se mettre debout
başlamak start/begin comenzar commencer
çalışmak (ders) study estudiar étudier
başarmak succeed tener exito avoir du succès
yüzmek swim nadar nager
almak take tomar prendre
konuşmak talk hablar parler
öğretmek teach enseñar enseigner
anlatmak tell decir dire
düşünmek think pensar penser
çevirmek translate traducir traduire
seyehat etmek travel viajar voyager
denemek try intentar essayer
kapatmak (elektronik) turn off apagar éteindre
açmak (elektronik) turn on encender allumer
makinede yazmak type escribir a máquina écrire à la machine
anlamak understand entender comprendre
kullanmak use utilizar/usar utiliser
beklemek wait esperar attendre
uyanmak wake up despertar se réveiller
istemek want querer/desear vouloir/désirer
izlemek watch mirar regarder
çalışmak (iş) work trabajar travailler
endişelenmek worry preocuparse s'inquiéter
yazmak write escribir écrire

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,50

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz