İngilizce Deyimler - Idioms

İngilizce deyimleri öğrenerek konuşmanızı daha akıcı hale getirin, kendinizi daha iyi ifade edin

04/19/2010 11:01:51

to call it a day: paydos etmek , çalışmaya son vermek, çalışmayı bırakmak. To Call It a Day 


01/28/2010 13:45:30

Bu bölümde iyecekleri veya yemek ile ilgili kelimeleri içeren deyimleri çalışacağız. 1. hot potato:  uğraşılması zor olan tartışma veya soru, çetin iş Kökeni:  Aslında bir çocuk oyunu olan 2. spill the beans: ağzındaki baklayı çıkarmak, bülbül gibi konuşmak,sırrı ifşa etmek Kökeni:  Yunanistan'da oylama yapıldığında beyaz fasülyeler olumlu oyları, siyaz fasülyeler olumsuz oyları ifade ederdi. Oyla


01/28/2010 12:53:56

as easy as pie means "very easy" (same as "a piece of cake") (çocuk oyuncağı) be sick and tired of means "I hate" (also "can't stand") (bıkıp usanmak) bend over backwards means "try very hard" (maybe too much!) (Elinden geleni yapmak, çok uğraşmak) bite off more than one can chew means "take responsibility for more than one can manage" (boyundan büyük işe girişmek) broke means "to have no money" (


01/28/2010 12:48:31

black and blue: morarmak black and white: bir şey hakkındaki basit ve kesin olması. in black and white: basılı şey pretend/say that black is white: gerçeğin tam tersini söylemek. a black day: çok kötü ya da üzücü bir şeyin olduğu gün. a black mark: kara leke the black sheep (of the family): ailenin yüz karası not be as black as you are/it is painted: bir şeyin sanıldığı kadar da kötü olmaması the