Son Yayınlanan Ýleri Seviye Dersler


05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.


09/21/2010 11:12:25

Topic: Is it better to enjoy your money when you earn it or is it better to save your money for some time in the future? Use specific reasons and examples to support your opinion. Money management is not an easy thing to do. Especially for the people who don't have the sense of responsibility. This responsibility can be gained by family or the friends; a person's own learning of money management c


04/28/2011 00:00:00

Duvak (Painted Veil) filminden bu sahneyi izleyin ve sorulara cevap verin.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir tipi olan (it-clefts) ile ilgili dersi okumak için tıklayın.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "what" soru kelimesiyle yapılan "What-clefts" cümleleridir.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "all" kelimesiyle yapılan "all-clefts" cümleleridir. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir.


04/04/2011 14:50:00

Sigara yasağıyla ilgili denemeyi (essay) okumak için tıklayın.


04/04/2011 14:37:00

Ülke isimlerinin kısaltmalarını buradan öğrenebilirsiniz.