exercise


03/15/2010 15:19:12

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazın.                


03/05/2010 23:13:15

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           


02/18/2010 16:19:23

Example: Question: He was very tired. So he slept early. Answer: He was so tired that he slept early.


02/12/2010 18:47:05

                       Fill in the blanks with approppriate question tag. (Boşlukları uygun eklenti sorusuyla doldurunuz.) 


02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.) 


02/01/2010 16:06:57

Find out what does these phrasal verbs mean? 


01/30/2010 15:47:09

Birşeylerin özelliklerini, yerlerini ve durumlarını söylerken "to be" yardımcı fiilinin değişik formlarını kullanırız.Eğer şu andaki birşeylerden bahsediyorsak "To be" fiilinin am-is-are formlarını kullanırız. Bunların kısaltılmış kullanımları aşağıdaki gibidir. Olumsuz olduklarında olumsuzluk eki "not" kelimesini "is" ve "are" yardımcılarına "not" şeklinde eklememiz mümkündür. Ancak "am" yardımcı