exercise


03/15/2010 15:19:12

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazın.                


03/05/2010 23:13:15

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           


02/18/2010 16:19:23

Example: Question: He was very tired. So he slept early. Answer: He was so tired that he slept early.


02/12/2010 18:47:05

                       Fill in the blanks with approppriate question tag. (Boşlukları uygun eklenti sorusuyla doldurunuz.) 


02/12/2010 16:23:15

Seçeneklerden en uygun olanını seçiniz. -de, -da anlamına gelen "too, also, so, either, neither"a dikkat!


02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.) 


02/01/2010 16:06:57

Find out what does these phrasal verbs mean? 


01/30/2010 15:47:09

Birşeylerin özelliklerini, yerlerini ve durumlarını söylerken "to be" yardımcı fiilinin değişik formlarını kullanırız.Eğer şu andaki birşeylerden bahsediyorsak "To be" fiilinin am-is-are formlarını kullanırız. Bunların kısaltılmış kullanımları aşağıdaki gibidir. Olumsuz olduklarında olumsuzluk eki "not" kelimesini "is" ve "are" yardımcılarına "not" şeklinde eklememiz mümkündür. Ancak "am" yardımcı


01/30/2010 15:29:06

"must ve have to" zorunluluk ifade eden kalıpları öğrendikten sonra bu alıştırmayı boşluklara uygun seçeneği yerleştirerek çözebilirsiniz.


01/30/2010 04:50:40

Bu bölümde hareket edatları ile ilgili olan alıştırmayı yapabilirsiniz.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)