present perfect tense


01/21/2010 19:29:37

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan bir diğeri de Nerelerde kullanıyoruz? Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır: They have solved the problem. (Problemi çözdüler.) She has found her wallet. (Cüzdanını buldu.) I haven't spoken to her. (Onunla konuşmadım.) My friend hasn't given my pencil back. (Arkadaşım kalemi