past tense


03/24/2012 17:32:00

İngilizce'de "-yordu" ekinin verdiği anlamı iki ayrı yapıyla ifade edebiliyoruz, bu konuyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2010 18:36:43

                      Boşlukları "Was - Were - Did" yardımcılarından uygun olanla doldurun. 


02/03/2010 16:09:09

 cry-cried, try-tried,worry-worried, fly-flied, apply-applied... stay-stayed, play-played, enjoy-enjoyed...   hop-hopped, sit-sitting, run-running...  play-played, fix-fixed, sew-sewing... -ed Takısının Yazım Kuralları 


01/22/2010 15:02:55

Aşağıdaki tabloda fiillerin üç halini bulabilirsiniz: