İngilizce Kelime Yazılışları - Word Spellings

Kelimeleri doğru yazın, bir adım daha öne geçin

02/03/2010 18:03:33

En Sık Hatalı Yazılan 100 Kelime - 100 Most Often Misspelled Words  Bu kelimeleri yanlış yazmayın - Don't misspell these words 


02/03/2010 16:09:09

 cry-cried, try-tried,worry-worried, fly-flied, apply-applied... stay-stayed, play-played, enjoy-enjoyed...   hop-hopped, sit-sitting, run-running...  play-played, fix-fixed, sew-sewing... -ed Takısının Yazım Kuralları 


02/01/2010 22:56:22

Genellikle eğer kelimenin kendisi ile kısaltılmış halinin son harfi aynı ise kısaltmanın sonunda nokta kullanılmaz. Genellikle eğer kelimenin kendisi ile kısaltılmış halinin son harfi aynı değilse kısaltmanın sonunda nokta kullanılır. a/c: Account (banka hesabı, örn: a/c no.34232311) A.D.: Anno Domini (Milattan Sonra) A.G.M.: Annual General Meeting - Yıllık Genel Toplantı (şirketin hissedarları) A