Bu Kelimeleri Yanlış Yazmayın - Don't Misspell These Words

02/03/2010 18:03:33

Bu kelimeleri yanlış yazmayın - Don't misspell these words

En Sık Hatalı Yazılan 100 Kelime - 100 Most Often Misspelled Words

 1. Acceptable: uygun, kabul edilebilir ('acceptible' olarak yazılmaz.)
 2. Accidentally: tesadüfen ('accidently' olarak yazılmaz.)
 3. Accommodate: kalacak yer sağlamak ( çift 'c' ve çift 'm' ile yazılır.)
 4. Acquire: edinmek (ad ön ekiyle yazılmaz.)
 5. Acquit: suçsuz çıkarmak ( ad ön ekiyle yazılmaz.)
 6. A lot: çok ( birleşik yazılmaz.)
 7. Amateur: amatör (Fransızca son eki '-eur' ile biter.)
 8. Apparent: kolay anlaşılır ('appearent' olarak yazılmaz.)
 9. Argument: tartışma ('arguement' olarak yazılmaz.)
 10. Atheist: ateist ('t' den sonra 'h' harfini eklemeyi unutmayın.)
 11. Believe: inanmak ('belive' olarak yazılmaz.)
 12. Bellwether: lider ('bellweather' olarak yazılmaz.)
 13. Calendar: takvim ('calandar' olarak yazılmaz.)
 14. Category: bölüm ('catagory' olarak yazılmaz.)
 15. Cemetery: mezarlık ('cemetary' veya 'semetary' diye yazılmaz.)
 16. Changeable: değişebilir ('changable' olarak yazılmaz.)
 17. Collectible: tahsis edilebilir ('collectable' veya 'collectible' olarak yazılır.)
 18. Column: sütun (sondaki 'n' harfini unutmayın.)
 19. Committed: bağlı (commited olarak yazılmaz.)
 20. Conscience: vicdan ('concience' olarak yazılmaz.)
 21. Conscientious: vicdanlı ('concientious' veya 'conscientous' diye yazılmaz.)
 22. Conscious: bilinçli ('concious' olarak yazılmaz.)
 23. Consensus: oybirliği ('concensus' olarak yazılmaz.)
 24. Definitely: kesinlikle ('definitly' olarak yazılmaz.)
 25. Disappear: gözden kaybolmak ('disapear' olarak yazılmaz.)
 26. Discipline: öğreti ('dicipline' olarak yazılmaz.)
 27. Drunkenness: sarhoşluk (çift 'n' ile yazıldığını unutmayın.)
 28. Dumbbell: halter (çift 'b' ile yazılır.)
 29. Embarrass: utandırmak (çift 'r' ve çift 's' ile yazıldığını unutmayın.)
 30. Equipment: donanım ('equiptment' olarak yazılmaz.)
 31. Exceed: başkalarını geçmek ('excede' olarak yazılmaz.)
 32. Existence: var oluş ('existance' olarak yazılmaz.)
 33. Experience: tecrübe ('experiance' olarak yazılmaz.)
 34. Fiery: alevli ('firey' veya 'firely' olarak yazılmaz.)
 35. Foreign: yabancı ('forign' olarak yazılmaz.)
 36. Gauge: sayaç ('guage' olarak yazılmaz.)
 37. Grammar: dilbilgisi (çift 'm' ile yazılır.)
 38. Grateful: minnettar ('greatful' olarak yazılmaz.)
 39. Guarantee: garanti ('guaranty' olarak yazılmaz.)
 40. Harass: rahatsız etmek (çift 's' ile yazıldığını unutmayın.)
 41. Height: yükseklik (sonuna 'h' harfi eklemeyin.)
 42. Hierarchy: hiyerarşi ('hirarchy' olarak yazılmaz.)
 43. Humorous: komik ('r' harfinden önce ve sonra 'o' harfi geldiğini unutmayın.)
 44. Ignorance: cehalet ('ignorence' olarak yazılmaz.)
 45. Immediate: hazır ('immedate' veya 'imediate' olarak yazılmaz.)
 46. Independent: bağımsız ('-ant' ile bitmiyor.)
 47. Indispensable: zorunlu ('indispensible' olarak yazılmaz.)
 48. Inoculate: ağaç, fikir aşılamak ('innoculate' olarak yazılmaz.)
 49. Intelligence: zeka (çift 'l' kullanılır ve sonu '-ance' ile bitmez.)
 50. Its: onun ('s' den önce tırnak işareti yoktur.)
 51. Jewelry: ziynet eşyası ( Amerikan İngilizcesin'de 'jewellery' kullanılmaz.)
 52. Leisure: boş vakit ('lesure' olarak yazılmaz.)
 53. Liaison: irtibat ('liason' olarak yazılmaz.)
 54. Library: kütüphane ('libary' olarak yazılmaz.)
 55. License: lisans ('licence' olarak yazılmaz.)
 56. Lightning: şimşek ('lightening' aydınlatma anlamına gelen başka bir kelime.)
 57. Maintenance: bakım ('maintainance' olarak yazılmaz.)
 58. Maneuver: manevra (Fransızca kökenli kelime İngiliz İngilizcesin'de 'manoeuver')
 59. Medieval: Orta Çağ'a ait ('medival' olarak yazılmaz.)
 60. Millennium: milenyum (çift 'l' ve çift 'n' ile yazıldığını unutmayın.)
 61. Miniature: minyatür ('minature' olarak yazılmaz.)
 62. Minuscule: ufacık ('minscule' olarak yazılmaz.)
 63. Misspell: yanlış yazmak (çift 's' ile yazıldığını unutmayın.)
 64. Noticeable: görülebilir ('noticable' olarak yazılmaz.)
 65. Occasionally: bazen (çift 'c' ve çift 'l' ile yazılır ama tek 's' ile yazıldığını da unutmayın.)
 66. Occurrence: oluş ('occurance' olarak yazılmaz.)
 67. Official: resmi (iki 'f' ile yazılır.)
 68. Parliament: meclis ('parliament' olarak yazılmaz.)
 69. Pastime: eğlence (çift 's' ile yazılmaz.)
 70. Perseverance: azim ('perseverence' olarak yazılmaz.)
 71. Personnel: personel (çift 'n' ve tek 'l' ile yazılır.)
 72. Playwright: oyun yazarı ('playright' olarak yazılmaz.)
 73. Possession: aitlik ( 4 's' harfi olduğunu unutmayın.)
 74. Precede: önünden ilerlemek ('preceed' olarak yazılmaz.)
 75. Principal: başlıca, Principle: ilke (birbirlerinin yerine yazmayın.)
 76. Privilege: ayrıcalık ('previlege' olarak yazılmaz.)
 77. Pronunciation: söylem ('pronounciation' olarak yazılmaz.)
 78. Publicly: alenen ('publicaly' olarak yazılmaz.)
 79. Questionnaire: anket (çift 'n' harfi olduğunu ve kelimenin 'e' harfi ile bittiğini unutmayın.)
 80. Receive: almak ('receve' olarak yazılmaz.)
 81. Recommend: önermek (çift 'm' harfi ile yazıldığını unutmayın.)
 82. Referred: atıfta bulunmak (bu kelime '-ed' eki aldığında 'r' harfi iki kere yazılır.)
 83. Reference: referans ('referance' olarak yazılmaz.)
 84. Relevant: ilgili ('revelant', 'revelent' veya 'relevent' olarak yazılmaz.)
 85. Religious: dini ('religious' olarak yazılmaz.)
 86. Rhyme: kafiye ('rhym' olarak yazılmaz.)
 87. Rhythm: ritim (6 sessiz harfin yanyana olduğunu unutmayın.)
 88. Schedule: program ('s' harfinden sonra 'c' geldiğini unutmayın.)
 89. Separate: ayrı ('seperate' olarak yazılmaz.)
 90. Sergeant: çavuş ('sergent' olarak yazılmaz.)
 91. Supersede: yerini almak ('supercede' olarak yazılmaz.)
 92. Their - They're - There: onların - onlar....dır - orada (aynı okunan bu kelimelerin yazılışına dikkat edin.)
 93. Threshold: eşik ('threshhold' olarak yazılmaz.)
 94. Tomorrow: yarın (çift 'r' ile yazılır.)
 95. Twelfth: onikinci ('twelth' olarak yazılmaz.)
 96. Tyranny: zulüm (çift 'n' ile yazılır.)
 97. Until: -e kadar (tek 'l' ile yazılır.)
 98. Vacuum: vakum (çift 'u' ile yazılır.)
 99. Weather: hava ('wether' olarak yazılmaz.)
 100. Weird: tuhaf ('wird' olarak yazılmaz.)

7 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,57

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz