would


03/08/2012 18:02:54

yardımcı fiiller testini burada çözebilirsiniz


03/06/2010 16:39:44

Would kullanımı: Bütün şahıslarda aynen kullanılır. Fiilin yalın yani emir halini alır. İkram ve ricalarda "wuc" olarak okunur. "Would you ... ? - Wucu ....?" olarak okunur.      Would(wud- wuc) istek+gelecek zaman ALIŞTIRMALAR: 


02/01/2010 15:07:26

1. Teklif ve ricalarda. (-mısın / - mısınız) 2. Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti) 3. Eski Alışkanlıklar (-rdı) 4. "will"in Geçmişi (-ecek) 5. Eğer Cümlelerinde, Hayal Edilen Olayın Tahmini Sonucunu Söylerken (-rdi) 6. Tavsiye Verirken Kullanılır (rdi) Would' un Kullanımı Would you eat some cake? (Biraz kek yer misin?) Would you help me? (Bana yardım eder misin?) I would study. (Ders çalışacaktım.)


01/30/2010 04:23:51

          "would rather" kullanımlarıyla ilgili alıştırma 


01/22/2010 12:48:02

İngilizce' de gelmen gerekir, çayı tercih ederim, dinlemelisin, anlatabilirim gibi ifadeleri yardımcı fiiller yardımı ile oluştururuz. Bu bölümde yardımcı fiillerin nerelerde kullanılacağını göreceğiz. CAN COULD WILL WOULD MAY MIGHT MUST SHOULD OUGHT TO HAD BETTER BE SUPPOSED TO WOULD RATHER USED TO If only you would help me. (Keşke bana yardım etsen.) What would not I give for good teeth. (Sağlık