ingilizce'de zamanlar


01/21/2010 19:41:22

İngilizce' de toplam 13 tane zaman vardır. Bunların 4 tanesi İngilizce zamanlar konularında yer almaz . Biz bu bölümde geniş zaman olarak 1, şimdiki zaman olarak 2, gelecek zaman olarak 4 ve geçmiş zaman olarak 6 ayrı yani toplam 13 konu öğreneceğiz. Anadilimizde fiillerin sonuna Bu zaman genel olarak şu anda yapılan işlerden bahsederken kullanılır. Şu anda bu yazıyı okuyorsunuz örneğinde olduğu g


01/21/2010 19:39:52

Anadilinizde fiillerin sonuna -r eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de de tek zamanla ifade edilebilmektedir. Olumlu cümle kuruluşu özneden sonra fiili getirerek oluşturulur. Eğer öznemiz Olumsuz cümle kuruluşunda ise özneden sonra Soru sorarken ile biten fiiler ile biten fillere Ne kadar sıklıkla? - How often? Yapısına Baktığımızda Nerelerde Kullanırız? Hangi zaman zarflarını kullanırız


01/21/2010 19:38:35

İngilizcede gelecek zaman için dört farklı yapıyı kullanırız. Bu dört yapı da Konuşma anında karar verdiğimiz zaman. Umut, korku, teklif, söz, uyarı, tahmin, rica, yorumlarda kullanılır. Kesinliği olmayan durumlarda. Yakın gelecekte olacak olaylarda. Planlı olaylarda. Kesin olaylarda. Planlı yakın gelecek için simdiki zaman kullanılır. Bir program dahilinde yapılacak işlerde. Otobüs vb araçların t


01/21/2010 19:37:03

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan birisi de Nerelerde kullanıyoruz? She went Bursa yesterday. (Dün Bursa' ya gitti.) I didn't mean it (Onu kastetmedim.) Did you hear the news? (Haberleri duydun mu?) Didn't she call you last week? (Seni geçen hafta aramadı mı?) 


01/21/2010 19:31:58

Anadilimizde fiillerin sonuna -yor eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de iki farklı zamanla ifade edilebilmektedir.


01/21/2010 19:28:03

Türkçede -yordu ekiyle ifade ettiğimiz geçmiş zaman için İngilizcede Nerelerde kullanıyoruz? Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır: They were waiting. (Bekliyorlardı.) She was crying. (Ağlıyordu.) I wasn't expecting this. (Bunu beklemiyordum.) They weren't helping. (Yardım etmiyorlardı.) Were you reading a book? (Kitap okuyor muydun?) Wasn't the baby sleeping? (Bebek uyumuyor muy


01/21/2010 19:14:56

Geçmiş Zaman - Past Perfect Continuous Tense (-yordu) Türkçe'de -yordu ekiyle anlattığımız geçmişte devam etmekte olan bir hareketten bahsederken kullandığımız zamanlardan biri de Bu zamanda Olumsuz cümleler kurarken had'den sonra Sorularda ise Nerelerde Kullanıyoruz? I had been watching TV for an hour when you came in. (Sen içeri girdiğinde 1 saattir teleizyon izliyordum.) He hadn't been sleeping