Zamanlar - Tenses

01/21/2010 19:41:22

İngilizce' de toplam 13 tane zaman vardır. Bunların 4 tanesi İngilizce zamanlar konularında yer almaz . Biz bu bölümde geniş zaman olarak 1, şimdiki zaman olarak 2, gelecek zaman olarak 4 ve geçmiş zaman olarak 6 ayrı yani toplam 13 konu öğreneceğiz.

ŞİMDİKİ ZAMAN I - PRESENT CONTINUOUS TENSE

Anadilimizde fiillerin sonuna "-yor" eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de iki farklı zamanla ifade edilebilmektedir. İlk olarak İngilizce'de de şimdiki zaman olarak geçen zamanı çalışacağız.

Bu zaman genel olarak şu anda yapılan işlerden bahsederken kullanılır. Şu anda bu yazıyı okuyorsunuz örneğinde olduğu gibi.

 • Yapısına baktığımızda:

  Cümle başına özne (işi yapan kişi/şey), sonrasında "am-is-are" , ve fiillerimize "-ing" takısı getirilerek oluşturulan bir zamandır.

 • Nerelerde kullanırız?
  1. Şu anda yaptığımız işlerden:
   I am studying now. (Şu anda çalışıyorum.)
  2. Şu sıralar yaptığımız işlerden ( konuşma anında yapıyor olmamız gerekmez.)
   I am reading Dan Brown. (Dan Brown okuyorum. (konuşma anında yapmıyorum ama bu aralar onun kitabını okuyorum. ))
  3. Halen devam eden bir eğilimden:
   More and more people are becoming vegetarian. (Giderek daha fazla insan vejeteryan oluyor.)
  4. Yakın ve planlı gelecekten:
   I am going to the cinema tonight. (Bu akşam sinemaya gidiyorum.)
  5. Bazen geniş zamandan bahsederken kullanırız:
   He's always telling lies. (O her zaman yalan söyler.)
 • Hangi zaman zarflarını kullanırız?

   "now, at the moment, right now, at present" gibi şu anda, şimdi anlamına gelen ifadeleri. Bu ifadeler genellikle cümlenin sonunda kullanılır. Bunların dışında rahatsızlık veya eleştiri belirtmek için always ile de kullanılır.

 • Şimdiki zamanda cümle kurmak:

  Olumlu cümle kuruluşu özneden sonra am-is-are ve fiillere "-ing" eki getirilerek oluşturulur.

  I am studying now. (Şu anda çalışıyorum.)
  We are preparing a report. (Rapor hazırlıyoruz.)
  You are reading now. (Şimdi okuyorsun.)
  She is playing backgommon. (Tavla oynuyor.)
  They are cooking at the moment. (Şu anda yemek pişiriyorlar.)

Olumsuz cümle kuruluşunda ise "am-is-are" yardımcılarından sonra "not" gelir. Not kelime olarak kullanılabildiği gibi is ve are yardımcılarına "n't" olarak eklenebilir. "is not - isn't"  "are not - aren't" 

I am not shouting. (Bağırmıyorum.)
We are not watching TV. (TV izlemiyoruz.)
You are not cleaning the house. (Evi temizlemiyorsun.)
She is not reading a book now. (Şu anda kitap okumuyor.)
They are not helping at the moment. (Şimdi yardım etmiyorlar.)

Soru sorarken yardımcılarımız cümle başına gelir. Olumsuz soru sorduğumuzda ise yardımcımızı "not" ile birlikte kullanırız.

Are you listening to music now? (Şu anda müzik dinliyor musun?)
Is she helping you? (O sana yardım ediyor mu?)
Are they playing football? (Futbol oynuyorlar mı?)
Isn't Deniz going out? (Deniz dışarı çıkmıyor mu?)
Aren't they sitting in the office? (Onlar ofiste oturmuyorlar mı?)

Bazı fiiller "-ing" takısı almazlar bu nedenle bu fiillerin şu anda yapıldığını söylemek için geniş zaman kullanırız. Bu fiillerin çoğu "-ing" takısı aldıklarında farklı anlama gelir:

 1. İstem dışı duyu fiilleri:
   
   "see:" görmek, "hear:" duymak, "smell:" koklamak, "taste:" tadını almak, "notice:" fark etmek.
 2. Duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller:
   
   "love:" sevmek, "like:" hoşlanmak, "adore:" hayranlık duymak, "want:" istemek, "wish:" arzu etmek, "desire:" arzulamak, "believe:" inanmak, "hate:" nefret etmek, "loathe:" tiksinmek, "fear" korkmak
 3. Sahiplik bildiren fiiller:
   
   "own:" sahip olmak, "posses:" sahip olmak, "belong:" ait olmak, "owe:" borçlu olmak
 4. Diğer fiiller:
   
   "know:" bilmek, "understand:" anlamak, "expect:" beklemek, "forget:" unutmak, "remember:" hatırlamak, "trust:" güvenmek, "realize:" farkına varmak, "agree:" razı olmak, "mean:" kastetmek, "perceive:" algılamak, "seem/appear:" görünmek, "want:" istemek, "need:" ihtiyacı olmak, "suppose:" farzetmek

 ""am - is - are"" konuşma dilinde fazla vurgulanmadan söylenir.

 
I'm very excited.
 
She's going crazy.
 
What's he doing?
 
You're late!!

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz