as long as


02/03/2010 17:09:52

"as ... as" yapısının birden çok işlevi vardır. 1. Karşılaştırma yapmak için kullanılır. 2. 'as soon as' ve 'as long as' bağlaç olarak da kulanılır. 'as soon as'  "as .... as" Yapısı I'm not as young as you, slow down. (Senin kadar genç değilim, yavaşla.) Jane works as hard as Gwen, but she has a problem with her style of working. (Jane de Gwen kadar çok çalışıyor ama onun çalışma tazrında bir pro


01/21/2010 17:25:56

Karşılaştırdığımız iki şeyin eşit olup olmadığını belirtmek için kullanılır. - burada karşılaştırdığımız özellik yani sıfat cold kelimesidir. Bu kelimeden önce ve sonra Comperatives I- As ... as: Kadar A tiger is as wild as a lion. (Kaplan aslan kadar vahşidir.) Ottoman Empire is not as old as Seljuk (Osmanlı İmpatarotluğu Selçuk kadar eski değildir.) Is silver as dear as gold? (Gümüş altın kadar


01/21/2010 14:17:03

Yan cümlecik bağlaçları, cümleciklerin başında kullanılırlar ve yan cümleciğin esas cümle ile olan ilişkisini gösterirler. Yan cümlecikler temel cümlecikten önce veya sonra kullanılabilirler. Önce kullanıldıkları zaman arkalarından virgülle kullanılırlar. Örneğin: They are not listening although they want to learn.  Although they want to learn, they are not listening. Yan cümle bağlaçları kendi iç