Söylem-Fonetik - Pronunciation-Phonetics

Kelimelerin okunuşlarıyla ilgili genel ve pratik bilgilerle konuşma becerinizi geliştirin

02/03/2010 23:17:44

she (şi): o, dish (diş): tabak, shape (şeyp): şekil chair (çeyı): sandalye, achieve (eçiv): başarmak, chip (çip) auto (oto), daughter ( dotı): kız evlat, moan ( mon): yakınmak know (nou): bilmek, knee (ni): diz, knit (nit): örmek İngilizce Okunuş - Harf Birleşimleri 


01/27/2010 13:03:42

Bazı kelimelerin söylenişlerinde ısrarla yapılan hatalardan dolayı böyle bir bölüm hazırlamak gerektiğini düşündük. Yazıldığı gibi söylenmeyen bir dil öğrendiğiniz için dikkatli olmalısınız. Bu kelimelerin söylenişlerine dikkat edin!: 


01/27/2010 13:01:04

-a harfi ile başlayan kelimelerde bu harf bazen -ı harfine benzer bir harf olarak okunur. Ancak Türkçe'deki gibi rahat bir -ı değil, onun yerine kısa ve kesik bir -ı olarak söylenir. Aşağıda bu kelimelerin bir listesini görüyorsunuz. a ile başlayan kelimeler...