Beklenilenin Tersinde Zıtlık Bildiren Yan Cümlecik Bağlaçları - Concessive Contrast Conjunctions

01/21/2010 14:13:28

Beklenilenin Tersinde Zıtlık Bildiren Yan Cümlecik Bağlaçları

Belli bir durumda beklenmedik bir zıtlık (concessive contrast) belirtirken birçok farklı bağlaç kullanılabilir.

Bu bağlaçların ilk grubu birbirinin yerine kullanılabilien "although,"  "though," ve "even though" dan oluşur. Bu bağlaçlar yan cümleciğin başına gelir ve eger yan cümlecik temel cümleceğin önüne yazılırsa sonuna virgül eklenir.

Although/Though/Even though the girl is so young, she is so experienced. (Kız çok genç olmasına rağmen oldukça deneyimli.)
Though/Although/Even though I'd studied for many hours for the exam, I couldn't get high mark (Sınav için sattlerce çalışmış olmama rağmen yüksek not alamadım.)
The child can play the guitar perfectly although/ though he is 6 years old. (Çocuk 6 yaşında olmasına rağmen gitarı mükemmel çalabiliyor.)

 "although/though/even though" 'dan sonra yer alan temel cümlecikte anlamı güçlendirmek için cümleye "yine de" anlamı katan "nevertheless" veya "still" kullanılabilir.

Although/Even though they are so wealthy, they nevertheless/still don't waste their money. (Çok varlıklı olmalarına rağmen yine de paralarının çarçur etmezler.)

Concessive contrast bildiren bağlaçların ikinci grubu olarak yine birbirlerinin yerine kullanılabilen "despite the fact that, in spite of the fact that" ve "notwithstanding the fact that" kalıplarını inceleyebiliriz.

Despite the fact that he is married, he has 2 girl friends, too (Evli olmasına rağmen 2 de kız arkadaşı var.)
Inspite of the fact that they have seen everything, they don't tell anything. (Herşeyi gördükleri halde hiçbirşey anlatmıyorlar.)
Notwithstanding the fact that we have enough money, we won't buy that car. (Yeterli paramız olmasına karşın o arabayı satın almayacağız.)

 "Even if" de anlamca zıtlık ifade edebildiği için onu da bu başlık altında sayabiliriz.

You cannot win the competition even if you try hard. (Çok denesen bile yarışmaya kazanamazsın.)
I don't work there even if it is my last chance. (Son sanşım olsa bile orada çalışmam.)
 

Concessive contrast belirtmek için bu bağlaçlardan başka

 "regardless of the fact that, however, no matter how/what/when/where" gibi bağlaçlar da kullanılır.

However + Adj.(sıfat) = No matter how + Adj.

However generous you are, you cannot gain her love. (Ne kadar cömert olursan ol onun sevgisini kazanamazsın.)
No matter how clever he is, he has to work hard all the time. (Ne kadar zeki olursa olsun, her zaman çok çalışmak zorunda.)

However + Adv.(zarf) = No matter how + Adv.

However eagerly she tried, she couldn't manage it. (Ne kadar istekle denediyse de başaramadı.)
No matter how well he behave, his step-mother doesn't love him. (Ne kadar iyi davranırsa davransın üvey annesi onu sevmiyor.)

No matter what

No matter what thay do, I won't forgive them. (Ne yaparlarsa yapsınlar onları affetmeyeceğim.)
No matter what he did in order to make her happy, Jane didn't even smile. (Onu mutlu etmek için ne yaparsa yapsın Jane gülümsemedi bile.)

No matter where

They don't ask me anything, no matter where I go. (Nereye gidersem gideyim bana birşey sormazlar.)

No matter when

She didn't tell anything to her family no matter when she visited them (Ailesini ne zaman ziyaret ederse etsin onlara hiç birşey anlatmazdı.)

Regardless of the fact that

I will buy the car regardless of the fact that it is too expensive. (Çok pahalı olduğunu gözardı ederek o arabayı alacağım.)
She called her boy friend regardless of the fact that her family had forbidden her to call him. (Ailesinin erkek arkadaşını aramasını yasaklamasına aldırmadan onu aradı.)

Regardless of + noun / noun phrase

Regardless of her parents' objection, she keeps seeing that boy. (Anne babasının karşı çıkmasına aldırış etmeden o çocukla görüşmeye devam ediyor.)
Regardless of what her parents thought about that boy, she kept seeing him. (Anne babasının ne düşündüğüne aldırmadan onula görüşmeye devam etti.)

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz