despite


03/07/2012 17:51:03

Although, though, even though / despite, inspite of bağlaçlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


01/21/2010 14:13:28

Belli bir durumda beklenmedik bir zıtlık (concessive contrast) belirtirken birçok farklı bağlaç kullanılabilir. Bu bağlaçların ilk grubu birbirinin yerine kullanılabilien 'dan sonra yer alan temel cümlecikte anlamı güçlendirmek için cümleye Concessive contrast bildiren bağlaçların ikinci grubu olarak yine birbirlerinin yerine kullanılabilen de anlamca zıtlık ifade edebildiği için onu da bu başlık