past participle


02/03/2010 16:09:09

 cry-cried, try-tried,worry-worried, fly-flied, apply-applied... stay-stayed, play-played, enjoy-enjoyed...   hop-hopped, sit-sitting, run-running...  play-played, fix-fixed, sew-sewing... -ed Takısının Yazım Kuralları 


01/22/2010 16:40:58

İngilizce'de present, past ve perfect olmak üzere 3 ortaç kullanımı vardır. 1. Present Participle: Ne zaman kullanabiliriz? 2. Past Participle: edilgen yapı ile açıklanan sıfat cümleciklerini kısaltırken ise past participle kullanırız. Past participle sadece fiillerin üçüncü halinin kullanılmasıdır. 3. Perfect Participle: having ile birlikte fiillerin üçüncü alarak kullanılan ortaçlara perfect par


01/22/2010 16:37:57

İngilizce'de present, past ve perfect olmak üzere 3 ulaç kullanımı vardır. Present Participle: Ne zaman kullanabiliriz? 


01/21/2010 19:31:58

Anadilimizde fiillerin sonuna -yor eki getirerek oluşturduğunuz zaman İngilizce'de iki farklı zamanla ifade edilebilmektedir.


01/21/2010 19:29:37

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan bir diğeri de Nerelerde kullanıyoruz? Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır: They have solved the problem. (Problemi çözdüler.) She has found her wallet. (Cüzdanını buldu.) I haven't spoken to her. (Onunla konuşmadım.) My friend hasn't given my pencil back. (Arkadaşım kalemi


01/21/2010 19:14:56

Geçmiş Zaman - Past Perfect Continuous Tense (-yordu) Türkçe'de -yordu ekiyle anlattığımız geçmişte devam etmekte olan bir hareketten bahsederken kullandığımız zamanlardan biri de Bu zamanda Olumsuz cümleler kurarken had'den sonra Sorularda ise Nerelerde Kullanıyoruz? I had been watching TV for an hour when you came in. (Sen içeri girdiğinde 1 saattir teleizyon izliyordum.) He hadn't been sleeping